Impressum

15.10.-22.10.2020.

 • Osnivač i organizator

Društvo arhitekata Novog Sada

 • Žiri

Daniela Škarica (SKROZ, Hrvatska), Dragan Marinčić (M+, Srbija), Maja Ivanič (DESSA, Slovenija), Leonid Nešić (NES-INVEST, Srbija), Srđan Tadić (Foka & Bumbar, Crna Gora), Dario Kristić (Asocijacija arhitekata BiH, Bosna i Hercegovina)

 • Selekcioni odbor

Dario Kristić (Bosna i Hercegovina), Daniela Škarica (Hrvatska), Maja Ivanič (Slovenija), Srđan Tadić (Crna Gora), Slobodan Jović (Srbija), Maja Momirov (Srbija)

 • Kustosi izložbe

Maja Momirov, Slobodan Jović, Violeta Stefanović, Tamara Stričević, Aleksandar Bede

 • Organizacioni odbor

Slobodan Jović, Aleksandar Bede, Maja Momirov, Tijana Filipov, Violeta Stefanović, Tamara Stričević

 • Manifestaciju su podržali

Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada
Inženjerska komora Srbije

 • Vizuelni identitet

Vladimir Garboš

 • Prevod na engleski jezik

Violeta Stefanović, Tamara Stričević

October 15th – October 22nd 2020

 • Founder and organizer

The Association of Novi Sad architects

 • Jury

Daniela Škarica (SKROZ, Croatia), Dragan Marinčić (M+, Serbia), Maja Ivanič (DESSA, Slovenia), Leonid Nešić (NES-INVEST, Serbia), Srđan Tadić (Foka & Bumbar, Montenegro), Dario Kristić (The Association of Bosnia and Herzegovina architects, Bosnia and Herzegovina)

 • Selection committee

Dario Kristić (Bosnia and Herzegovina), Daniela Škarica (Croatia), Maja Ivanič (Slovenia), Srđan Tadić (Montenegro), Slobodan Jović (Serbia), Maja Momirov (Serbia)

 • Exhibition curators

Maja Momirov, Slobodan Jović, Violeta Stefanović, Tamara Stričević, Aleksandar Bede

 • Organizational committee

Slobodan Jović, Aleksandar Bede, Maja Momirov, Tijana Filipov, Violeta Stefanović, Tamara Stričević

 • The manifestation was supported by

The Novi Sad City Council of Culture
The Serbian Chamber of Engineers

 • Visual identity

Vladimir Garboš

 • English translation

Violeta Stefanović, Tamara Stričević